Netwerk-reportage over niet bestaand probleem

Door Martin Milicevic

Netwerk (NCRV en EO) zond op 23 oktober een reportage uit over het Eindhovense bedrijf SupportPunt dat langdurige werklozen aan het werk helpt. Bij SupportPunt, dat subsidie krijgt van de gemeente, zijn verschillende stichtingen aangesloten, waaronder Het Vagevuur, een stichting die seksfeesten voor homo’s organiseert. Op de Netwerk-uitzending is nog wel het een en ander aan te merken, blijkt na enig rondbellen door FHJ Factcheck.

In de reportage wordt gesuggereerd dat langdurig werklozen mogelijk aan het werk worden gezet bij een stichting die onder meer extreme seksfeesten organiseert. Aan het woord komen Rudy Reker (fractievoorzitter van LPF in Eindhoven), Bert van Valburg (directeur SupportPunt) en Gererro van der Heijde (werkloze die op zoek is naar een baan).

Aan de uitzending vallen enkele zaken op. Allereerst is de stichting Het Vagevuur – volgens eigen zeggen – nooit voor een weerwoord benaderd door Netwerk. En dat is vreemd, aangezien deze stichting het middelpunt vormt van het programma. FHJ Factcheckers had telefonisch contact met Het Vagevuur en vroeg wat deze organisatie van de reportage vond. “Een op sensatie beluste reportage. Heel eenzijdig”, aldus een woordvoerder die anoniem wenst te blijven.

Daarnaast werden in de uitzending niet alle partijen even lang aan het woord gelaten. Bert van Valburg (SupportPunt) is daar nogal verontwaardigd over: “Reker en Van der Heijde komen ruimschoots aan het woord. Ik heb een half uur voor de camera gestaan. Alle stukken waarin ik ontken dat we (SupportPunt, red.) een relatie hebben met Het Vagevuur, zijn er uit geknipt. ”

Geen vacatures
Zoals eerder gemeld wekt Netwerk de suggestie dat werklozen aan het werk gezet kunnen worden bij Vagevuur. “Onzin”, vindt zowel de stichting Vagevuur als Bert van Valburg. De stichting benadrukt dat er zelfs helemaal geen openstaande vacatures zijn. “Nu niet en in de toekomst niet. Dus waar gaat het over?”

Sterker nog: volgens Van Valburg is er geen enkele relatie meer tussen SupportPunt en de stichting Het Vagevuur. “De site is over twee weken ook niet meer te vinden op onze website. Net als van een paar andere stichtingen waar we niks mee doen.” Maar Netwerk kondigde de reportage aan met de volgende woorden: “Worden langdurig werklozen binnenkort aan het werk gezet bij een stichting die ondermeer extreme seksfeesten organiseert?”
Dit staat dus haaks met wat SupportPunt beweeert.

Netwerk sloot af met de mededeling dat er één persoon voor de stichting werkt en dat de gemeente, wegens juridische redenen, hem niet kan ontslaan. Bert van Valburg en de fractievoorzitter van Leefbaar Eindhoven, Marcel van Bussel, bevestigen dat deze man al vijftien jaar in dienst is bij de stichting  Het Vagevuur. Via melkertbanen kwam hij bij de organisatie terecht. Hij is er verantwoordelijk voor het gebouwbeheer en doet administratief werk (onder andere voorlichting op het gebied van safe seks). Waarom is deze informatie niet genoemd? Zo kan het beeld ontstaan dat deze man via SupportPunt bij de stichting is binnengekomen, terwijl dat niet waar is.

Reactie Netwerk
Om het verhaal compleet te maken is een reactie van Netwerk nodig. Netwerk weigert echter om in te gaan op enkele vragen die FHJ Factcheck telefonisch wilde voorleggen. De factcheckers werd verzocht de vragen via de e-mail te versturen, omdat er geen tijd zou zijn om telefonisch te reageren.

Desgevraagd laat eindredacteur Tenco van der Hee van Netwerk schriftelijk weten:

“… Bovendien getuigen de vragen zoals door jou geformuleerd niet echt van een drang het verhaal van onze kant te horen maar je vooroordelen op basis van je gesprekken met de andere betrokkenen bevestigd te zien”.

Van der Hee sluit af met:

“Met alle betrokkenen is op de dag van uitzending contact gezocht. Alle, in onze ogen, relevante informatie die ons op het moment van uitzenden bekend was, is door ons gemeld. Ik wilde het graag hierbij laten.”

Het Vagevuur zal verder geen stappen ondernemen tegen Netwerk. De anonieme woordvoerder laat weten dat zijn organisatie geen behoefte heeft aan meer publiciteit. Ook SupportPunt ziet af van het nemen van verdere stappen. Van Valburg: “Dat kost ons te veel energie. We moeten prioriteiten stellen en die liggen momenteel bij het bedrijf zelf.” 

De conclusie
Netwerk heeft gezocht naar een probleem dat er niet is. Werklozen kunnen niet aan het werk gezet worden bij stichting Het Vagevuur omdat er simpelweg geen vacatures zijn. Die zullen er ook niet komen.

De vragen die FHJ Factcheck aan Netwerk stelde:
1. Allereerst vraag ik mij af waarom jullie geen contact hebben opgenomen met Het Vagevuur.Zij zijn immers het middelpunt van het gesprek. Ik heb met iemand (wilde anoniem blijven) van de stichting gesproken en die zei dat jullie geen contact met hen hebben gezocht. Klopt dit? Ze wilden graag weerwoord geven, maar die kans is ze blijkbaar niet gegund.

2. Het Vagevuur benadrukte dat zij geen openstaande vacatures hebben. Nu niet en in de toekomst ook niet. Ook Bert van Valburg bevestigde dat. Werklozen kunnen daar dus niet aan het werk gezet worden. Jullie wekken de suggestie dat dat wel mogelijk is. Waarom is dit punt niet behandeld in jullie reportage?

3. De heer Van Valburg zegt geen relatie meer te hebben met stichting Het Vagevuur. Sterker nog: binnenkort (+- 2 weken) is de site van Het Vagevuur ook niet meer te vinden op Supportpunt. Jullie beweren echter dat ‘werklozen binnenkort mogelijk aan het werk worden gezet’ bij een perverse homoclub. Ook dit wordt niet ter sprake gebracht in jullie reportage. Waarom?

3. Rudy Reker en Gererro van der Heijde komen uitvoerig aan het woord. Ze krijgen veel meer spreekstijd dan Bert van Valburg, die zich moet verdedigen. Vinden jullie dat beide partijen even lang aan het woord komen?

4. Volgens Bert van Valburg hebben jullie belangrijke citaten weggeknipt uit het interview. Naar eigen zeggen heeft hij tijdens het interview duidelijk gemaakt geen relatie (meer) te hebben met stichting Het Vagevuur. Dit is niet terug te zien in jullie reportage. Klopt het dat hij heeft gezegd geen relatie meer te hebben met stichting Het Vagevuur?

5. De reportage wordt afgerond met de mededeling dat er nog een persoon met gemeentelijke subsidie voor stichting Het Vagevuur werkt, maar dat het niet mogelijk is om hem te ontslaann. Maar jullie vermelden niet dat deze persoon al vijftien jaar voor deze stichting werkt. Nu lijkt het net of hij, dankzij SupportPunt, daar aan het werk is gezet. Ook hier graaag uw reactie op.

Bronnen:
Bert van Valburg (directeur Supportpunt), woordvoerder stichting Het Vagevuur (anoniem), Marcel van Bussel (Leefbaar Eindhoven), Tenco van der Hee (Netwerk), reportage (Netwerk)

15 reacties

Opgeslagen onder Uncategorized

15 Reacties op “Netwerk-reportage over niet bestaand probleem

 1. lena

  Zo! Mooi stukje werk. De reactie van Tenco van der Hee (“Bovendien getuigen de vragen zoals door jou geformuleerd niet echt van een drang het verhaal van onze kant te horen maar je vooroordelen op basis van je gesprekken met de andere betrokkenen bevestigd te zien”) vind ik echt schokkend. De pot verwijt de ketel? Als hij achter de reportage staat kan hij toch gewoon antwoord geven, zodat het ook voor ons vanzelf duidelijk wordt dat de reportage wel een goed beeld van de feiten gaf? Ik vond de vragen goed, en ben ook geinteresseerd in de antwoorden. Naast een antwoord op de vragen zou hij altijd nog een toelichting hebben kunnen geven, als hij vond dat de vragen te eenzijdig waren.

  Ik vond de verslaggever (ik kan niet meer terugvinden wie dat is) ook verder vrij zwak. “Het is leuk wat u vertelt maar u weet ook wel dat dit bij geen enkele gemeente verder zo zal zijn”. Hoe komt hij daar nou bij? Een journalistiek zwaktebod.

 2. Gerero van der Heijden

  De strekking van heel het verhaal is en moet zijn dat in de klauwen uitgewassen internatiale sex inrichting niet door de gemeenschap direct en indirect gesteund mag worden.
  Niet meer maar ook niet minder
  De mannen die daar aan zijn garief komen zitten over het algemeen niet in de bijstand.

 3. journalist

  Mooi stukje werk? Ik vind dat er wel heel snel conclusies worden getrokken. De vragen aan netwerk zijn erg suggestief. Als je al zo benaderd wordt, dan krijg je geen zin in antwoorden. Ik werk bij een grote krant, dus niet bij Netwerk, maar ik denk dat we ook met dit verhaal halve informatie krijgen. In hoeverre is het verhaal van Supportpunt veranderd na de uitzending? Ik denk dat je als journalist in elk geval in je vraagstelling objectief moet zijn, daar bereik je ook duidelijk meer mee. Laat de mensen reageren op citaten bijvoorbeeld van de tegenpartij.

  Er is, mijns inziens, wel degelijk wat aan de hand….(na kort nazoeken)
  Feit blijft dat het Vagevuur in verband met Supportpunt kon worden gebracht.
  Feit blijft dat een werknemer via een door een gemeente gesubsidieerde werkplek bij Vagevuur werkt.
  Feit blijft dat de Lijst Pim Fortuijn daar vragen over heeft gesteld in de gemeenteraad.
  Feit blijft ook dat Supportpunt voor de negatieve persbelangstelling er geen bezwaar in zag om te informeren bij Het Vagevuur of ze behoefte hadden aan hulp van supportpunt. Daar was die enquete voor.
  Feit blijft ook dat we nog niet weten wat de handelswijze van Netwerk is geweest, maar wel twee partijen die duidelijk last hebben gehad van de uitzending op hun mooie blauwe ogen geloven.

  Persoonlijk vind ik de zinsnede ‘Netwerk heeft gezocht naar een probleem dat er niet is’ niet handig, zeker op deze website niet.

 4. Dennis

  Het gaat er toch om of je bij die stichting aan het werk gezet kan worden, toch? Als ze idd geen vacatures hebben dan draait de reportage eigenlijk om nix.

 5. lena

  Precies. Gerero van der Heijden suggereert dat kwetsbare zielige werklozen misschien wel onder dwang aan het werk gezet kunnen worden daar. Dat is onzin. Als de strekking van het verhaal moest zijn dat het niet goed is dat bij zo’n organisatie mensen met overheidssubsidie werken (een standpunt waar ik het wel mee eens zou kunnen zijn, overigens) dan had het een compleet andere aflevering moeten zijn, zonder het hele gedoe over SupportPunt en met input van de gemeente die verantwoordelijk is voor die baan.

  Zelfs als de vragen aan Netwerk wat eenzijdig waren: de uitzending was dat ook. En juist van journalisten verwacht ik dan gewoon antwoorden, en geen geklaag over vragen, zeker naar studenten toe. Zoals ik al zei: je kunt altijd nog een toelichting erbij geven om je standpunt beter te onderbouwen. En hier hoef je, in tegenstelling tot bij Netwerk, niet bang te zijn dat alles wat je vertelt wat niet in het straatje van de auteur past wordt weggeknipt.

 6. Gerero van der Heijden

  Het Vagevuur gaat verlopig zijn deuren sluiten, dan hadden toch iets te verbergen!
  Bovendien had ik duidelijke aanwijzigen dat Supportpunt wel mensen daar naar toe wilden sturen.
  Dat heb ik en wilde ik voorkomen.

 7. rene

  jammer dat de media het weer zo weet te verpesten voor de gewone man.
  mensen gaan letterlijk de kelders weer in op deze manier en zo gata alles weer stiekem gebeuren.

  triest triest triest

 8. Roger

  Het verhaal had bovendien kop nog staart. Aan het begin van de uitzending wordt dreigend gemeld dat werklozen wellicht verplicht in een sexclub moeten werken, in het interview met de LPF-politicus wordt alleen over subsidies van de gemeente Eindhoven gesproken aan het Vagevuur (die er dus niet is) en in het gesprek met de heer Valburg van supportpunt wordt alleen een moreel bezwaar te berde gebracht dat mensen wellicht van een gemeentesite op een pornosite zouden kunnen uitkomen.

  Het verhaal heeft dus geen portee en is daardoor alleen al sensatiezoekend.

  Dat netwerk het bovendien vertikt om een ordentelijke reactie te geven is als publieke omroep op zijn minst vreemd, laat staan de gebruikte argumentatie.

  De uitsmijter van degeen die zich hier ook Gerero van der Heijden noemt is uiteraard van een bedenkelijk niveau. Juist door de nodeloze publiciteit heeft de eigenaar van het gebouw zich genoodzaakt gezien de stichting Vagevuur te vragen haar activiteiten in dat gebouw te beeindigen. De stichting zelf heeft dus niets te verbergen, zoals op de website ook al die tijd duidelijk is aangegeven.

 9. Gerero van der Heijden

  Geachte Mensen

  Ik bertreur de bedreigingen die het Vagevuur heeft besloten te stoppen.
  Nogmaals niets tegen homo,s of het Vagevuur. sexuele vrijheden zijn ook voor mij een groot goed in ons land.
  De heren die aan de Kanaaldijk aan zijn garief komen zitten niet in de bijstand, ze kunnen zelf wel een commericiele sexinrichting opzetten.
  Maar niet van mijn belasting centen.
  Dat geld is beter te besteden aan de zelfkant van Eindhoven.
  Ik denk dat 90% van de Eindhovenaren hier ook zo over denkt.
  Het Vagevuur had moeten weten dat het moreel en maatschappelijk niet te verteren is en was dat ze in lengte van jaren tenonrechte met lokale overheidssteun hebben opgestreken.
  Het bestuur van het Vagevuur heeft de sluiting aan zich zelf te wijten.
  Ik bertreur de sluiting ook maar steek aub de hand in eigen boezem.
  Spreek het bestuur van het Vagevuur maar aan!
  Bovendien de woordvoerder van het werkt ook onder een schuilnaam voor alle bedreigingen.
  Als je niets te verbergen hebt hoeft dat dus niet,
  Ik heb deze maatschappelijke wantoestand aan de kaak gesteld.
  En heb daar geen spijt van.
  Het is geen nodeloze publiciteit. het was broodnodig.
  Ik ben niet onder een schuilnaam te bereiken als woordvoeder zo als ene “rob” van het Vagevuur.
  Dus heb je iets te vertellen bel me op 0617648183.

 10. Gerero van der Heijden

  Bij hier boven genoemde vragen onder .3 zegt de heer van Valburg dat hij dat het Vagevuur via de site van Supportpunt binnen 2 weken verwijderd is.
  Maar nu bijna een een maand later wordt het Vagevuur nog steeds benoemd via http://www.supportpunt.nl
  Hoezo betroubare informatie?

 11. Martin

  Voor Gerero:

  Ik kan het nergens vinden op de site van Supportpunt.nl

 12. Gerero van der Heijden

  Hallo Martin,

  Het is sinds 2 dagen verwijderdt.
  Maar de 2 weken waren allang verstreken.

  Allergoeds,

  Gerero

 13. Tjeerd

  Goed dat het vagevuur opgedoekt is, deden ze overigens tevens aan hiv-preventie/voorlichting?
  Ik ben blij dat Gerero deze zaak aan de kaak stelde.
  Als lieden een orgie willen organiseren, tja, we leven in een vrij land,
  MAAR NIET VAN ONZE BELASTINGCENTEN!!!!!
  Laat deze sexverslaafden (tevens hiv-risicogroep gezien hun gedrag) in therapie gaan! ik heb niks tegen homos, hetero of wat dan ook,
  maar aidsbesmettingen kosten de maatschappij handen vol met geld,
  waarom moeten deze lieden dan zonodig russisch roulette met hun gezondheid spelen ????????

 14. Pingback: Right to feel safe? Vanzelfsprekend, maar hoed ons voor de ‘Pimse’ opportunisten « Mijn hersenspinsels en gedachtekronkels

 15. Pingback: Wat is er gebeurd met het Vagevuur in Eindhoven? - Fistrik

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s