Het wemelt van de foute namen in regiokranten

Door Mariëlle van Veen en Marcel Scholten

Het is vervelend als je eindelijk de katernen van de krant haalt, maar je naam verkeerd geschreven wordt. Nog vervelender is het als dat gebeurt op de regiopagina’s van je eigen krant. Het overkwam brandweerman Fred Wit vorige maand. Hij werd door het Noordhollands Dagblad omgedoopt in Fred Blus. En hij is niet de enige. FHJ Factcheck controleerde de spelling van namen in zes regionale dagbladen. De teller stond stil bij 228 fouten in 506 artikelen. Daarbij scoorde BN/De Stem het slechtst.

Regionale kranten maken er een potje van als het aankomt op het spellen van namen. Het lukt regiojournalisten slecht om personen, bedrijven en instellingen, geografische namen en titels uit hun eigen omgeving juist te spellen. Dat concludeert FHJ Factcheck na het doorspitten van zes regionale dagbladen. In bijna iedere twee artikelen vonden de factcheckers een foute naam.

Werkwijze
Tussen 18 en 26 maart 2010 controleerden de factcheckers namen van personen, bedrijven en instellingen, geografische namen en titels van boeken en liedjes op de eerste drie regiopagina’s van het Noordhollands Dagblad, Het Parool, de Gelderlander, Eindhovens Dagblad, Dagblad de Limburger en BN/De Stem. Wat blijkt: in 506 artikelen vonden we 228 fouten. Dat betekent dat er zo’n beetje in elke twee artikelen een fout geschreven naam staat. Met deze restrictie: in sommige artikelen stonden meerdere fouten.

FHJ Factcheck belde mensen na om te vragen of hun naam correct gespeld was en inventariseerde het aantal foutief gebruikte hoofdletters, interpunctiefouten, typefouten en omissies met behulp van het Groene Boekje. Als het ging om bedrijven en instellingen of namen van evenementen hielden de factcheckers de spelling aan die op de website ervan werd gebruikt.

Bevindingen
BN/De Stem maakt het ’t bontst. In 58 artikelen op de eerste drie regiopagina’s werden 36 fouten ontdekt. Het katern ‘Nijmegen en omstreken’ van de Gelderlander doet het niet veel beter met 52 fouten in 88 artikelen en ook journalisten en eindredacteuren van Dagblad de Limburger (Regio Venlo, 34 fouten in 61 artikelen) en het Eindhovens Dagblad (39 fouten in 88 artikelen) zijn weinig accuraat. Het Parool, met fouten in 35 procent (gemiddeld) van de artikelen, en het Noordhollands Dagblad (regiokatern Almaarsche Courant, fouten in gemiddeld 29 procent van de artikelen) doen het relatief zo slecht nog niet.

Samen met brandweerman Fred Wit kwamen 46 andere mensen met een verkeerde naam in de krant. Waar de brandweerman een geheel nieuwe achternaam kreeg, betrof het in de meeste gevallen ‘slechts’ een spelfout. Regiojournalisten hebben echter de meeste moeite met namen van instellingen (87 fouten) En ook straatnamen en andere geografische namen blijken lastig te spellen (34 fouten).

Ook met namen van evenementen, bands en titels van liedjes en films is het opletten geblazen. Zo spreekt Rob Jaspers, stadsredacteur (Nijmegen) van de Gelderlander van ‘een Bridge to Far’ – een brug naar Far. Wij gaan er vanuit dat hij ‘A Bridge Too Far’ bedoelde, verwijzend naar het boek van Cornelius Ryan en de gelijknamige verfilming over Operation Market Garden.

Het vaakst gaan journalisten de mist in met hoofdletters. Bijna de helft (105) van alle fouten betrof een kapitaalfout. Zo zijn het de gebroeders Van Limburg en niet de gebroeders van Limburg (de Gelderlander). En het is niet Eurpa, maar EURPA (‘SunCity in race voor Eurpa’, Alkmaarsche Courant, Winnie van Galen). Het is tenslotte een afkorting van European Urban and Regional Planning Awards en zo wordt het ook op de website van de organisatie geschreven.

Soms maken journalisten zich schuldig aan domweg spelfouten (58 keer). De benaming voor de Q-koortsbacterie is niet coxiella brunetti maar Coxiella burnettii. Deze naam doet eer aan de wetenschappers Cox en Burnet die de bacterie wisten te isoleren. (‘Impact Q-koorts op toeristen onduidelijk’, ED)

Wat ook nogal eens voorkomt, is dat een bepaalde spelwijze niet consequent wordt toegepast. Een voorbeeld hiervan vinden we in de Gelderlander. Daarin wordt bericht over een gemaskerde man die fietsers en voetgangers in het grensgebied tussen Nijmegen en Beuningen de stuipen op het lijf jaagt. Dat spreekt tot de verbeelding en de Gelderlander doopt de man dan ook om tot Maskerman. Maar ook tot maskerman, ‘Maskerman’ en ‘maskerman’. Maak een keuze, zouden wij zeggen.

Sommige journalisten lijken te vinden dat bepaalde namen aan modernisering toe zijn. Zoals Rob Bouber, journalist bij het Noordhollands Dagblad voor regiokatern de Almaarsche Courant, die in het artikel ‘Werk bij Fermento: meer dan een dagbesteding’ van de Raphaëlstichting de Rafaëlstichting en ook de Rafaelstichting maakt.

Anderen vinden al die moderne namen veel te hip en onleesbaar en geven er juist een ouderwetse draai aan, zoals bij Obsession 4 Fashion, dat in het Noordhollands Dagblad Obsession for fashion werd. En in BN/De Stem heeft Peter de Leeuw het over MiMakkers in zijn artikel over deze clowns. Als je het over de stichting hebt, schrijf je miMakkus. Heb je het over de uitvoerende persoon, dan spreek je van een miMakker, aldus Stichting miMakkus.

De cijfers


Verhouding fouten/gecheckte artikelen
BN = 62.06 procent (totaal aantal artikelen 58)
DG = 59.09 procent (totaal aantal artikelen 88)
DL = 55.74 procent (totaal aantal aritkelen 61)
ED = 44.31 procent (totaal aantal artikelen 88)
HP = 35.71 procent (totaal aantal artikelen 56
NHD = 29.03 procent (totaal aantal artikelen 155)*

* Van het Noordhollands Dagblad zijn fors meer artikelen gecheckt. Uitgangspunt was steeds de eerste drie regio-pagina’s van de onderzochte kranten te controleren. Het Noordhollands Dagblad is de enige ‘broadsheet’ en de eerste drie pagina’s bevatten dan ook flink meer artikelen.

  Reacties:

 • Henk Boot, adjunct-hoofredacteur BN/De Stem
  Op het eerste gehoor stemt de uitkomst van jullie onderzoek ons bepaald niet vrolijk. Het duidt op slordig naamgebruik. Je hebt gelijk: als er iets is waar mensen kien op zijn in publicaties is het of de feiten, dus zeker hun eigen naam of die van hun club, bedrijf of instelling, kloppen. Juist regionale media als BN DeStem die dicht bij hun lezers willen staan, moeten hier extra zorgvuldig in zijn. Zelf hebben we niet eerder een signaal gehad dat we hier vaak fout zitten. Worden we er een enkele keer op geattendeerd, dan zetten we dat in de regel ook recht. In die zin verbaast de uitkomst van jullie onderzoek ons wel. Ons lezerspubliek is in de regel tamelijk kritisch. Reacties over taal- en spelfouten hebben meestal er betrekking op de eerste categorie.

 • Henk Driessen, adjunct-hoofdredacteur Dagblad de Limburger
  Fouten, zeker spellingfouten zijn ergerlijk, soms zelfs meer dan dat. Met het foutief spellen van een naam spreek je als krant minachting uit. Eigenlijk zeg je tegen de geïnterviewde: we hebben u wel nodig maar in werkelijkheid interesseert u ons niet. Lezers laten ons weten spellingfouten als ergernis nummer één te zien. Waarom het kranten dan niet lukt foutloos hun kopij af te drukken? Omdat het mensenwerk blijft. Omdat mensen de onhebbelijkheid hebben – soms of vaak – slordig te zijn, zeker als ze het druk hebben. Geen excuus, wel een verklaring. De hoofdredactie van Dagblad De Limburger hamert, waar mogelijk, op accuratesse. Eindredacteuren worden geacht de spellingchecker over een pagina te laten gaan, maar dit roept – bij slordig gebruik – weer vele nieuwe fouten op. Wellicht blijft de beste manier om fouten uit de krant te houden, hoe banaal ook, een permanente staat van alertheid. Elkaar blijven wijzen op fouten. En alarm slaan als journalisten hun schouders ophalen in plaats van diepe schaamte tonen.

 • John Bruinsma, chef ‘uit’ dagblad de Gelderlander
  Het onderzoekje vind ik interessant om te lezen. Het bevestigt de indruk die de meeste dagbladredacties zelf al wel zullen hebben, bijvoobeeld omdat er ook kritische lezers zijn die via e-mails en ingezonden brieven de vinger
  leggen op de zere plek die jullie ook hebben gevonden: ook al is de intentie nog steeds om in alle opzichten accuraat te zijn, kranten slagen daar onvoldoende in. Kritische lezers, maar ook een project als dit, alles wat
  helpt om daar de aandacht op te vestigen, is wat mij betreft welkom.
  Het maken van een regionaal dagblad is anno 2010 geen sinecure. Met steeds minder mensen moet steeds meer werk worden gedaan. Zo heeft elke krant inmiddels een internetsite, maar die moet er door dezelfde redacteuren bij worden gedaan. Nergens is de redactie-omvang uitgebreid om internet te bedienen. Een andere is dat al vrij lang geleden de ouderwetse correctoren van de redacties zijn wegbezuinigd.
  Die voorkwamen veel van het soort fouten die jullie in de kranten zijn tegengekomen. Verder zijn de eindredacties ingekrompen of krijgen zij per hoofd meer pagina’s te verstouwen dan voorheen, wat er per saldo toe leidt
  dat minder aandacht aan alles kan worden geschonken.

  Eindredacteuren moeten meerdere kwaliteiten in zich verenigen: een feilloos gevoel voor nieuws, een feilloos gevoel voor taal, een ongekende snelheid van werken en als het nodig is een onverbiddelijke manier van optreden tegen notoire taalzondaars.
  Tegelijkertijd moet de redacteur/verslaggever op eigen kracht in staat zijn een stuk te schrijven dat compositorisch en stilistisch aan de hoogste eisen voldoet en dat nagenoeg foutloos is. Alleen dan komen we er samen uit. Wat onverlet laat dat de hoofdredacties van de kranten het begrip kwaliteit serieus moeten blijven nemen. Denk bijvoorbeeld eens na over het gegeven dat David Montgomery, de baas van Mecom – moederbedrijf van Wegener -, eindredacties maar overbodige tussenstations tussen lezer en journalist vindt. Ik hoop nog lang een hoofdredacteur te hebben die het daar niet mee eens is c.q. die het daar niet mee eens wil zijn.

  Ondertussen proberen we wel wat te doen aan de fouten in de krant. Dan heb ik het niet alleen over de tik-, taal-, naam- en interpunctiefouten waar jullie met name op hebben gelet, maar ook over de aanpak van onderwerpen. De afgelopen maanden, bijvoorbeeld, hebben enkele coaches op sommige editieredacties redacteuren getraind in een nieuwe manier van journalistiek werken die bij ons als ‘de gewestelijke aanpak’ bekend staat. Zelf heb ik
  zojuist de laatste hand gelegd aan een Handboek Redactie, waarin wetenswaardigheden over allerlei aspecten van ons werk zijn opgenomen, inclusief de spellings- en stijlgids die wij hanteren, maar ook met informatie over welke vormen je bij welke journalistieke genres moet gebruiken en welke basisregels je in acht moet nemen wanneer je als redacteur een stuk voor de krant schrijft.
  Tot slot wil ik zeggen dat werken voor een krant nog steeds mensenwerk is.

 • Geert ten Dam, hoofdredacteur Noordhollands Dagblad
  Ik vind het heel goed dat jullie dit project doen. De spelling van namen is heel belangrijk. Elke fout die je maakt komt vreemd over op de lezer. Onze grootste lezersgroep bestaat voornamelijk uit oudere mensen en zij storen zich extra aan dit soort fouten. De meeste reacties zijn daar aan gewijd. Ik stoor mezelf ook aan dit soort fouten als ik kranten of tijdschriften lees. Toen ik zelf nog schreef, zocht ik alles op om fouten te voorkomen. Een aantal fouten uit jullie onderzoek beschouwen wij niet als fout. Wij schrijven bij afkortingen die langer zijn dan
  vier letters en uitspreekbaar zijn, alleen de eerste letter een hoofdletter. Zo schrijven wij dus Eurpa, en niet EURPA. SP!TS is bij ons ook gewoon Spits omdat teveel kapitalen een tekst onrustig maakt, vinden wij. Wij maken op de redactie gebruik van een schrijfwijzer. Daarnaast is bij ons het Groen Boekje de leidraad, samen met Van Dale. Ik vind de slordigheden die jullie ontdekt hebben zorgelijk. Daarom heb ik jullie stuk doorgestuurd naar de betreffende redactie. Wij doen er dus echt wat mee. Bij ons op de redactie lezen collega’s elkaars stukken tegen, op die manier proberen wij fouten te voorkomen.

 • Mario Bouwmans, adjunct-hoofdredacteur Eindhovens Dagblad
  Ik word niet vrolijk van jullie stuk. Namen fout spellen is echt heel erg. Die moeten gewoon kloppen. De oorzaak ligt hem in een aantal cliché redenen zoals hoge werkdruk maar daar heeft de lezer natuurlijk geen boodschap aan. Wij nemen vaak namen over van persberichten en die namen moet je extra checken. Soms schiet die controle erbij in. Blijkbaar moeten we daar beter op letten. Wij volgen de FHJ intensief. Jullie zouden eigenlijk overbodig moeten zijn, maar helaas is dat niet zo.

 • Frank Poorthuis, adjunct-hoofdredacteur Het Parool
  Ik ben blij dat wij minder fouten maken dan de rest. Het project kan geen kwaad maar ik vind dat je het ook kan overdrijven. Waar een krant gemaakt wordt, worden fouten gemaakt. Wij proberen door goede redacteuren aan te nemen het aantal fouten te reduceren. Dat is een dagelijks proces. Bij dit project ligt de nadruk op spelfouten. Je kunt ook andere invalshoeken bedenken zoals feitelijke waarheden.
Advertenties

24 reacties

Opgeslagen onder Uncategorized

24 Reacties op “Het wemelt van de foute namen in regiokranten

 1. Jeroen

  Zelf ook even goed op de namen blijven letten. Zo lees ik al snel eenmaal ‘Noorhollands Dagblad’…..

  En staan er nog meer spelfouten in.

 2. Malou

  Verhouding fouten/gecheckte artikelen
  BN = 62.06 procent (totaal aantal artikelen 58)
  DG = 59.09 procent (totaal aantal artikelen 88)
  DL = 55.74 procent (totaal aantal aritkelen 61)
  ED = 44.31 procent (totaal aantal artikelen 88)
  HP = 35.71 procent (totaal aantal artikelen 56
  NHD = 29.03 procent (totaal aantal artikelen 155)*

  Ik vraag me af: wat meet je eigenlijk als je fouten door gecheckte artikelen deelt?

  Aan het artikel te zien, is dat niet per se wat hier gesuggereerd wordt, namelijk dat BN in 62,06 procent van de artikelen een naam fout spelt.

  Als elke fout dubbel geteld wordt, kan het namelijk heel goed zijn dat het maar in een kwart van de artikelen fout gaat. In een aantal artikelen waarin journalisten kennelijk niet scherp zijn, gaat het namelijk wel vier keer mis.

  Twee oplossingen die mij zo te binnen schieten:

  -geef als cijfer het aantal spelfouten dat in de gekozen periode gemiddeld per artikel gemaakt werd.

  -tel het aantal fout gespelde namen op het totaal aantal namen.

  Dat doet de realiteit misschien meer recht 😉

 3. Pingback: Het regent naamfouten in regiokranten « De nieuwe reporter

 4. Pär Ongeluck

  Ach, als het enkel fouten in de namen zijn is het allemaal zo erg nog niet. Bij ons in Vlaanderen hebben wij ‘journalisten’ die foute cijfers combineren met foute namen, spellingfouten, foute data enzoverder en daar dan een serieus artikel over schrijven. Echte persmisdrijven zijn het! ‘Als het in de krant staat, geloof het dan vooral niet.’, denk ik wel eens.

 5. regtur

  Jullie schrijven: “Wij gaan er vanuit”, maar dat moet zijn: “Wij gaan ervan uit”. Zie de Onze Taal-website: http://www.onzetaal.nl/advies/ervanuit.php.

 6. fhjfactcheck

  @ Malou: Wat je meet is een relatie. Er is immers een relatie tussen het aantal artikelen en het aantal fouten. Hoe meer artikelen, hoe groter het aantal fouten, zeg maar. Het klopt dat je niet mag zeggen dat ‘dus’ in de helft van de artikelen een fout voorkomt (dat hebben we in de tekst bewust gepoogd te voorkomen). De percentages staan voor de ‘foutenratio’ (de verhouding van het aantal fouten op het aantal artikelen).

  We hebben inderdaad ook gepoogd om te weten te komen hoeveel namen in totaal gecontroleerd zijn en hoeveel (percentage) er daarvan fout waren. maar omdat niet iedere factchecker dat goed had bijgehouden, bleek die telling niet betrouwbaar en hebben we ‘m eruit gelaten.

  Overigens worden fout gespelde namen, als ze vaker voorkomen in een artikel, maar eenmaal meegeteld.

  We zijn voorts van plan om dit onderzoekje te herhalen. Bij bijvoorbeeld landelijke kranten, tijdschriften en/of websites. Dan willen we uiteraard wel het percentage fout gespelde namen op alle gecheckte namen weten. Ik kan daar nu alleen maar een hele ruwe schatting naar doen (en dat doe ik liever niet).

 7. Malou

  Duidelijk! Ben benieuwd naar het vervolg.

 8. Ben Schattenberg

  Als het gaat om uit te spreken, langere afkortingen zoals ‘Eurpa’, hanteren we bij onze krant, het Agrarisch Dagblad, de regel dat we het niet uitschrijven in kapitalen, ook al doet de instelling het zelf wel. Wij maken deze ‘fout’ dus met opzet. Dit doen wij onder meer om grafische redenen.

  Verder hanteren wij – en bijvoorbeeld het ANP ook – de regel dat als er grafische geintjes in afkortingen of namen zitten, zoals hoofdletters midden in een woord (ArenA, KoKo, ForFarmers, ChristenUnie), wij daar niet in meegaan. Dat is geen fout, dat is een keuze die wij maken.

 9. Dick

  Mario Bouwmans heeft het over ‘privé redenen’, met interpunctie…

 10. Jan Berkelder

  Wat mij deugd doet, is dat de meeste redacteuren die op het onderzoek gereageerd hebben, dat zeer serieus gedaan hebben. Ze komen niet met uitvluchten, maar erkennen het belang van zorgvuldig spellen.

  Ik vind het bovendien getuigen van respect dat sommige kranten, bij voorbeeld De Gelderlander, een wekelijkse rubriek plaatsen over taal- en spelfouten, en over controversiële koppen en foto’s. Meestal naar aanleiding van reacties van lezers. Die lezers neem je daarmee serieus.

  Frank Poorthuis mag daarvan nog wel iets leren.

 11. Sophia

  Doordat er veel taal- en spelfouten gemaakt worden, wordt het woordbeeld dat men krijgt als men leest, zeer vertroebeld, zodat je op een gegeven moment gaat twijfelen aan de juistheid van een woord of naam. Men neemt gemakkelijk een fout woord over.
  Zelf kijk ik bij twijfel in de encyclopedie of een woordenboek, daar leer je nog het meeste van, vooral in de jonge jaren!

 12. Emmy

  Waar haalt Ben Schattenberg de arrogantie vandaan om namen bewust fout te spellen? En ik zou dat dus maar goed moeten vinden, dat mijn naam verkeerd in zijn blad komt? Goed voor de naamsbekendheid!

  Volgens mij heeft het te maken met het opleidingsniveau van de gemiddelde journalist en daaraan gekoppeld zijn/haar zelfkritisch vermogen.

  Ik ben er alleen niet uit wat je met buitenlandse namen moet doen, in het bijzonder de Oost-Europese, die vaak vol staan met accenten die niet standaard op Nederlandse toetsenborden staan. Dan wordt het best moeilijk om het helemaal goed te doen.

 13. Ik denk dat er best wel taalliefhebbers met “tijd over” zijn die kranten als corrector willen helpen tegen een kleine beloning zoals een gratis abonnement. Kan allemaal “op afstand” over de mail en als je er genoeg bij elkaar krijgt kun je taken verdelen.
  De boodschap: kritiek hebben is makkelijk, maar doe er zelf ook wat aan!

 14. Mirthe

  Spellingfout = spelfout?

 15. De meeste fouten worden volgens mij gemaakt door de spellingcontrollers op de P.C.’s. Zelf gebruik ik die nooit, want ik word er niet goed van terwijl ik schrijf. Van alles wordt fout gerekend, woordgrappen mogen niet terwijl ik daar verzot op ben. Ik voel me weer vrij zonder dat ding. Zelf controleren blijft gewoon geboden.

 16. Ben Schattenberg

  @Emmy
  Ik word hier gelijk al voor ‘arrogant’ uitgemaakt. Grappig, daar het hier gaat om een redactionele afspraak, geen persoonlijke keuze van mij. Een professional houdt zich aan de regels van zijn werkomgeving, punt uit.

  Verder weet ik niet op welke naamsbekendheid je doelt, maar een journalist heeft niet als functie iemands naamsbekendheid te stimuleren. Als je je bedrijf in de kijker wil zetten zoals je zelf wil, dan raad ik je aan een advertentie te plaatsen.

 17. Dick

  Naar mijn mening is ‘gelijk’ een Germanisme. Je hoort en leest het steeds vaker, in plaats van ‘meteen’, wat het zou moeten zijn.

 18. Jeroen Engelberts

  “Het project kan geen kwaad?” – Meneer Poorthuis heeft zich blijkbaar aangesloten bij de journalistiek stroming die alleen nog maar zijn schouders ophaalt als er (zelfs in krantenkoppen) fouten staan. Trieste zaak. En dan zeg ik nog niks over de lay-out van veel kranten en bladen, waar je om de haverklap niet-lijnende kolommen, en halve regels aan de top van een kolom tegenkomt (ja, dat heet een hoerenjong, weet ik). Meer werkdruk bij de krant = minder tijd om feiten te checken, spelling te controleren, of vaak zelfs te zien dat zinnen gewoon niet kloppen of ambivalent zijn. Als ex-lay-outer en deeltijdjournalist word ik daar soms wel droevig van.

 19. Jeroen Engelberts

  “Het project kan geen kwaad?” – Meneer Poorthuis heeft zich blijkbaar aangesloten bij de journalistieke stroming die alleen nog maar zijn schouders ophaalt als er (zelfs in krantenkoppen) fouten staan. Trieste zaak. En dan zeg ik nog niks over de lay-out van veel kranten en bladen, waar je om de haverklap niet-lijnende kolommen, en halve regels aan de top van een kolom tegenkomt (ja, dat heet een hoerenjong, weet ik). Meer werkdruk bij de krant = minder tijd om feiten te checken, spelling te controleren, of vaak zelfs te zien dat zinnen gewoon niet kloppen of ambivalent zijn. Als ex-lay-outer en deeltijdjournalist word ik daar soms wel droevig van.

 20. Jeroen Engelberts

  Kijk, daar betrapte ik mezelf al op een spelfout. Maar net niet op tijd :-S

 21. Simone

  Zo voetbal onze zoon (17 jaar) bij een amateurclub. Zit in het eerste en wordt een aantal keren in het AD regio Rotterdam genoemd. Nog niet één keer is zijn naam niet goed geschreven………. En toch heeft hij een gewone Hollandse naam. Sta je een keer in de krant, schrijven ze je naam niet eens goed. Jammer!!

 22. Simone

  Zo voetbal onze zoon (17 jaar) bij een amateurclub. Zit in het eerste en wordt een aantal keren in het AD regio Rotterdam genoemd. Nog niet één keer is zijn naam goed geschreven………. En toch heeft hij een gewone Hollandse naam. Sta je een keer in de krant, schrijven ze je naam niet eens goed. Jammer!!

 23. Pingback: MarcelMedia.nl » FHJ FactCheck. Irritant maar belangrijk

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s