Krijgen allochtone kinderen een te laag schooladvies of niet?

Door Mandy Spronk

“Allochtone kinderen krijgen niet een te laag schooladvies”, was te lezen op de website van  Volkskrant van 26 april. Is dit de juiste conclusie? Kloppen de andere bevindingen van de Volkskrant?

Het onderzoekinstituut ITS van de Radboud Universiteit in Nijmegen onderzocht in opdracht van de Inspectie van het Onderwijs de schooladviezen bij leerlingen in groep acht 8. De adviezen zijn onderzocht op basis van sociale of etnische herkomst. Volgens het onderzoek vallen allochtone leerlingen soms tussen wal en schip. In vergelijking met autochtone leerlingen van hetzelfde niveau krijgt deze groep lagere adviezen dan het niveau dat je verwacht. De vraag van het onderzoek of allochtone kinderen stelselmatig een te laag schooladvies krijgen, is beantwoord met: “De analyses maken duidelijk dat deze nauwelijks enige aanvullende verklaringskracht hebben. Er is geen sprake van dat allochtone leerlingen systematisch worden onder geadviseerd.” De Volkskrant omschreef het passend op deze manier: ‘Allochtone kinderen in groep 8 van de basisschool krijgen niet stelselmatig een lager advies voor de middelbare school dan ze aankunnen.’
De krant somt naast de conclusie een aantal bevindingen op uit het onderzoek. In de Volkskrant staat dat ITS geen verschil vond in schooladviezen in grote en kleine gemeente. Dit feit klopt en is op een duidelijke manier geformuleerd. De formulering in het onderzoek luidt: ‘Op de eerste plaats blijkt dat, rekeninghoudend met competenties en achtergronden, er binnen grote gemeenten niet anders wordt geadviseerd dan kleine’.

Andere term

Een andere constatering is dat autochtone kinderen uit sociaal zwakke milieus soms een te laag advies krijgen, en autochtone kinderen uit zogenoemde hogere milieus soms een te hoog. Nu kun je vraagtekens zetten bij de begrippen zwakke of hogere milieus. Wat is een zwak milieu? Aan welke criteria moet je voldoen om tot deze groep te behoren? In het onderzoek worden leerlingen ingedeeld in verschillende categorieën, maar er wordt niet gesproken over een bepaald milieu. Er wordt wel gesproken over een achterstand en bepaalde etnische en sociale herkomst. Onderzoeker Gerard Driessen: “Wij gebruiken een andere term, maar de Volkskrant spreekt over zwakke milieus. Dat kan ook.”
In het onderzoek wordt duidelijk dat het opleidingsniveau van de ouders te maken kan hebben met de groep autochtone en allochtone leerlingen met een achterstand. Hoe hoger het opleidingsniveau van de ouders, hoe hoger het advies voor hun kinderen.

Ook blijkt dat autochtone kinderen ongeacht ouderlijk opleidingsniveau hogere adviezen krijgen dan allochtone kinderen. Allochtone kinderen krijgen, zoals we hierboven zagen, niet stelselmatig een lager advies dan ze aankunnen, maar wel een lager advies in vergelijking met autochtone kinderen. 
Dat is opmerkelijk, waarom heeft de Volkskrant dit niet meegenomen? Journalist Robin Gerrits van de Volkskrant zegt dat hij het gehele onderzoek goed heeft doorgelezen voordat hij aan het artikel begon. “Ik geef onmiddellijk toe dat ik dat niet altijd doe, want soms zijn onderzoeksrapporten heel lijvig en mis je domweg de tijd om alles in extenso lezen. In dat soort gevallen lees ik doorgaans het voorwoord, inleiding, samenvatting en conclusies. Daarnaast scan ik de overige hoofdstukken snel op relevante informatie. Het is inderdaad opmerkelijk deze constatering, en ook niet zo duidelijk in verband te brengen met de conclusies van het geheel. Ik weet eerlijk gezegd niet meer of ik er bij lezing indertijd op ben blijven hangen, kan het me niet meer herinneren, en ik vermoed dat Driessen er wel een verhaal over heeft. Maar je hebt gelijk als je zegt dat dit een zin uit het verslag is die opheldering behoeft in het licht van de breed getrokken conclusies. Ik kan het in elk geval niet uitleggen.” Driessen: “De insteek van het onderzoek was om te kijken of allochtonen het schooladvies kregen wat ze verdienen. Het is opmerkelijk dat autochtone leerlingen een hoger advies krijgen dan allochtonen. Dit was alleen niet de insteek en de conclusie van het onderzoek”.

Conclusie

FHJ Factcheck concludeert dat de constateringen in het Volkskrant-artikel kloppen. De term ‘zwakke milieus’ omvat de groep allochtonen die in het onderzoek worden bedoeld. De wetenschapper had geen problemen met de gebruikte term. Daarnaast vindt FHJ Factcheck wel dat de journalist een opmerkelijke bevinding uit het onderzoek over het hoofd heeft gezien, namelijk dat autochtone kinderen ongeacht opleidingsniveau van de ouders hogere adviezen krijgen dan allochtone kinderen.

Bronnen:

Onderzoeker Geert Driessen

Journalist van de Volkskrant: Robin Gerrits

Artikel in de Volkskrant: http://www.volkskrant.nl/vk/nl/5288/Onderwijs/article/detail/1880188/2011/04/26/Allochtone-leerlingen-krijgen-niet-stelselmatig-te-laag-schooladvies.dhtml

Onderzoekinstituut Radboud Universiteit Nijmegen.
http://www.ru.nl/its/its/nieuws/nieuwsberichten/allochtone/

Advertenties

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder De Volkskrant

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s